ChatGPT FAQs

OpenAI:s ChatGPT, som utvecklades 2022, genererar människoliknande konversationer genom att kombinera supervised och reinforcement learning-tekniker. Med över en miljon användare uppmärksammas den för sina invecklade svar och erbjuder både gratisversionen GPT-3.5 och premiumversionen GPT-4. Detta AI-verktyg, som skapats av OpenAI, utmärker sig för sina mångfacetterade förmågor, som sträcker sig från att svara på enkla förfrågningar till att hantera komplexa problemlösningsuppgifter. ChatGPT, som har fått namnet Generative Pre-Trained Transformer, tränas på omfattande textdata, vilket gör att den kan förstå och generera relevanta svar med anmärkningsvärd precision.

I grunden är ChatGPT mer än bara en chatbot; det är en mångsidig assistent som kan sammanfatta texter, översätta språk och till och med skapa bilder med hjälp av DALL-E. Introduktionen av GPT-4-modellen förbättrar ytterligare dess programmeringsmöjligheter och erbjuder transformativa lösningar i våra digitala interaktioner. ChatGPT är utformad för intuitiv användning och ger snabba och korrekta svar, vilket gör den oumbärlig för olika uppgifter. Dessutom effektiviserar den inbyggda surf-funktionen informationshämtningen och optimerar användarnas process för internetforskning avsevärt.

Ofta ställda frågor (FAQs)

Vem äger ChatGPT?

OpenAI grundades 2015 av Elon Musk, Sam Altman och andra framstående personer inom teknikbranschen. ChatGPT ägs av OpenAI LP som är ett AI-forskningslaboratorium bestående av det vinstdrivande OpenAI LP och det icke-vinstdrivande OpenAI Inc (moderbolag).  Det grundades för att främja och utveckla vänlig AI på ett sätt som gynnar mänskligheten.

Vad står GPT för?

GPT är en förkortning av Generative Pre-Trained Transformer. GPT-modellerna tränas på enorma mängder textdata som kan generera människoliknande text som svar på en fråga som kallas prompt. De GPT-baserade verktygen kan svara på frågor, sammanfatta, översätta, brainstorma idéer och mycket mer. 

Vad används ChatGPT till?

ChatGPT använder NLP-modellen (Natural Language Processing) som hjälper till med förståelse av naturligt språk och generering av olika uppgifter. Detta kan användas för olika uppgifter som textsammanfattning, översättning, innehållsskapande, chatbotutveckling och mer.

Är ChatGPT en app?

I första hand var ChatGPT tillgängligt i webbläsaren som kunde nås via chat.openai.com. Men OpenAI introducerade sedan ChatGPT-appen på både iOS- och Android-enheter, vilket gjorde det lättare för människor att komma åt ChatGPT på sina mobiltelefoner.

Varför behöver ChatGPT mitt telefonnummer?

För att registrera dig på ChatGPT krävs en e-postadress och ett telefonnummer av säkerhetsskäl. OpenAI använder telefonnumret för att verifiera att du är en riktig person och inte en robot.

Är ChatGPT gratis?

Den grundläggande GPT-3.5-modellen är gratis att använda för alla ChatGPT-användare. Denna modell har träningsdata fram till september 2021 och är utmärkt för vardagliga uppgifter. Användare som vill ta del av de senaste funktionerna och möjligheterna kan dock byta till ChatGPT Plus, som kostar 20 USD/månad. ChatGPT Plus innehåller GPT-4, DALL-E, webbsurfning, plugins, GPT-butik och många andra funktioner.

Vad är ChatGPT användbart för?

ChatGPT är en NLP-chattbot som tränats på enorma mängder data och som låter användare ha människoliknande konversationer medan de utför olika uppgifter. AI-chattbotten kan hjälpa till med att skriva e-post och musik, skapa kalendrar för sociala medier, skriva uppsatser, skriva och felsöka kod, lösa matematiska problem, rita grafer, göra analyser och mycket mer.

Vem drar nytta av ChatGPT?

ChatGPT kan hantera stora mängder förfrågningar vilket gör det möjligt för olika branscher att skala upp sin verksamhet. Det kan användas inom kundsupport, bank, försäljning, marknadsföring, sjukvård, finansiella tjänster, juridisk rådgivning och mycket mer.

Kan ChatGPT generera bilder?

Ja, den senaste bildgeneratormodellen DALL-E3 kan skapa bilder. Modellen är för närvarande tillgänglig för ChatGPT Plus-prenumeranter mot en avgift på 20 USD/månad. Med DALL-E3 kan du uppmana chatboten och den kommer att skapa 4 varianter av distinkta bilder åt dig.

Kan jag se historiken i ChatGPT?

Ja, det kan jag. En användare kan söka i konversationen i historiken genom att klicka på ChatGPT-ikonen i Chromes tilläggssektion i det övre högra hörnet. För att göra det, skriv in frågan i sökfältet precis som man skulle göra i en Google eller någon annan sökmotor.

Är ChatGPT bättre än Google?

Både ChatGPT och Google är korrekta och består av aktuell information. Uppgifterna från ChatGPT kan dock hävdas vara mer exakta än Google eftersom AI kan förstå nyanserna bättre än Google. Denna funktion gör det möjligt för ChatGPT att svara på frågor mer exakt jämfört med Google.

Vad samlar ChatGPT in?

ChatGPT samlar in olika datapunkter, som omfattar dina kontouppgifter och konversationsinteraktioner. Detta omfattar information som din e-postadress, enhetsspecifikationer, IP-adress, geografisk plats och alla offentliga eller privata data som refereras till i dina ChatGPT-meddelanden.

Är ChatGPT säkert att använda?

Ja, ChatGPT anses allmänt vara säkert att använda. Det kan dock finnas vissa potentiella risker förknippade med att använda ChatGPT, som möjligheten att generera partiskt eller skadligt innehåll som kan rikta sig mot en viss ras, gemenskap, kön eller etnicitet.

Vilka är begränsningarna med ChatGPT?

Även om ChatGPT skapar korrekta och människoliknande svar. Det finns dock vissa begränsningar som inkluderar begränsad förståelse av sammanhang, föråldrad information, brist på känslor och sunt förnuft, partiska svar, begränsad kunskap om nischämnen, användningsgränser och noggrannhet kanske inte alltid kan garanteras.

Varför fungerar inte ChatGPT?

Det kan finnas fall där ChatGPT kan visa serverfel. Användare kan rensa sin cache eller cookies i webbläsaren, byta till en annan webbläsare eller kan också försöka i webbläsarens inkognitoläge.